2014. május 26., hétfő

Irodalmi feladatok - vers írása megadott rímpárokkal ( 2014 negyedik versklub találkozó)

Megadott rímpárok:
fényeső - szemfedő, bőrkötés - kőbe vés, kőmorzsák - lőporzsák, völgyszoros - tölgykoros, elmereng - szendereg

Pásztor Attila - Egy hant fölé


Ott, hol egymás ölébe fut hegy és a zöld völgyszoros,
Sírok fölött magányban áll egy terebély’ tölgy, koros.
Szentelt hely volt hajdan ez – mi köré ma hull büszke csend,
S míg hull, időnk meg-megáll – s ember, fűszál elmereng.
Azon, mit a zord Idő oly gyakorta kőbe vés,
Amit meg nem őrizhet sem lélek, sem bőrkötés.
Mert… Ki tudja, hány holtra hullt itt a tűz-kén fényeső,
S az avar ma kit takarhat, s hányakat, mint szemfedő.
S mit tudnak a fűcsomók közt rekedt néma kőmorzsák

Arról, hogy mily veszedelem egy kiszakadt lőporzsák…

Nincsenek megjegyzések: